Widgets Magazine
01:14 26 Tháng Tám 2019
Bình chọn

Phải mất bao nhiêu năm Việt Nam mới đạt được những thành tựu phát triển kinh tế như Singapore?

 • 10 năm
  20.2% (25)
 • 20 năm
  12.9% (16)
 • 30 năm
  45.9% (57)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  21.0% (26)
Bình chọn: 124