04:21 10 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Phải mất bao nhiêu năm Việt Nam mới đạt được những thành tựu phát triển kinh tế như Singapore?

 • 10 năm
  28.8% (85)
 • 20 năm
  17.3% (51)
 • 30 năm
  40.3% (119)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  13.6% (40)
Bình chọn: 295