Widgets Magazine
00:19 20 Tháng Mười 2019
Bình chọn

Phải mất bao nhiêu năm Việt Nam mới đạt được những thành tựu phát triển kinh tế như Singapore?

 • 10 năm
  21.8% (31)
 • 20 năm
  11.3% (16)
 • 30 năm
  47.2% (67)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  19.7% (28)
Bình chọn: 142