06:06 07 Tháng Mười Hai 2019
Bình chọn

Phải mất bao nhiêu năm Việt Nam mới đạt được những thành tựu phát triển kinh tế như Singapore?

 • 10 năm
  24.7% (46)
 • 20 năm
  14.0% (26)
 • 30 năm
  44.6% (83)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  16.7% (31)
Bình chọn: 186