15:42 27 Tháng Hai 2020
Bình chọn

Phải mất bao nhiêu năm Việt Nam mới đạt được những thành tựu phát triển kinh tế như Singapore?

 • 10 năm
  26.9% (66)
 • 20 năm
  14.7% (36)
 • 30 năm
  43.3% (106)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  15.1% (37)
Bình chọn: 245