12:30 24 Tháng Bảy 2021
Bình chọn

Phải mất bao nhiêu năm Việt Nam mới đạt được những thành tựu phát triển kinh tế như Singapore?

 • 10 năm
  28.8% (93)
 • 20 năm
  17.6% (57)
 • 30 năm
  39.7% (128)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  13.9% (45)
Bình chọn: 323