Widgets Magazine
00:46 20 Tháng Mười 2019
Bình chọn

Bạn mong đợi gì từ các Hiệp định mới Việt Nam vừa ký kết với EU?

 • Tăng kim ngạch xuất nhập khẩu
  19.5% (38)
 • Tăng đầu tư
  16.5% (32)
 • Hoàn thiện môi trường kinh doanh
  15.5% (30)
 • Tăng khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
  16.5% (32)
 • Cải thiện yếu tố pháp lý của quan hệ kinh tế
  17.0% (33)
 • Phát triển các dịch vụ tài chính và logistic
  12.4% (24)
 • Không quan tâm chủ đề này
  2.6% (5)
Bình chọn: 66