19:14 25 Tháng Một 2021
Bình chọn

Bạn mong đợi gì từ các Hiệp định mới Việt Nam vừa ký kết với EU?

 • Tăng kim ngạch xuất nhập khẩu
  20.1% (46)
 • Tăng đầu tư
  16.1% (37)
 • Hoàn thiện môi trường kinh doanh
  15.2% (35)
 • Tăng khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
  16.1% (37)
 • Cải thiện yếu tố pháp lý của quan hệ kinh tế
  16.5% (38)
 • Phát triển các dịch vụ tài chính và logistic
  13.0% (30)
 • Không quan tâm chủ đề này
  3.0% (7)
Bình chọn: 78