Widgets Magazine
01:04 26 Tháng Tám 2019
Bình chọn

Theo bạn, Việt Nam có cần mạng xã hội của riêng mình?

  • 57.8% (122)
  • Không, Facebook là đủ
    31.8% (67)
  • Không quan tâm chủ đề này
    10.4% (22)
Bình chọn: 211