13:49 12 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Theo bạn, Việt Nam có cần mạng xã hội của riêng mình?

  • 58.9% (139)
  • Không, Facebook là đủ
    30.9% (73)
  • Không quan tâm chủ đề này
    10.2% (24)
Bình chọn: 236