04:50 10 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Cuộc thi nào trong ARMY-2019 tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội tốt nhất?

 • Đấu tăng (Tank biathlon)
  17.0% (18)
 • Bếp dã chiến
  26.4% (28)
 • Cuộc đua tiếp sức y tế
  13.2% (14)
 • Môi trường An toàn
  4.7% (5)
 • Bắn tỉa
  20.8% (22)
 • Đơn vị cứu hộ cứu nạn
  3.8% (4)
 • Kíp công binh
  13.2% (14)
 • Vòng Elbrus
  0.9% (1)
 • Không quan tâm đến chủ đề này
  0% (0)
Bình chọn: 52