15:59 27 Tháng Hai 2020
Bình chọn

Cuộc thi nào trong ARMY-2019 tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội tốt nhất?

 • Đấu tăng (Tank biathlon)
  16.7% (16)
 • Bếp dã chiến
  27.2% (26)
 • Cuộc đua tiếp sức y tế
  13.5% (13)
 • Môi trường An toàn
  4.2% (4)
 • Bắn tỉa
  20.8% (20)
 • Đơn vị cứu hộ cứu nạn
  3.1% (3)
 • Kíp công binh
  13.5% (13)
 • Vòng Elbrus
  1.0% (1)
 • Không quan tâm đến chủ đề này
  0% (0)
Bình chọn: 50