03:05 02 Tháng Tư 2020
Bình chọn

Theo bạn, tranh chấp trên Biển Đông nên được giải quyết như thế nào?

 • Đường lối ngoại giao hòa bình
  26.7% (62)
 • Đối thoại cấp cao
  5.6% (13)
 • Can thiệp 3 bên
  8.2% (19)
 • Tòa án quốc tế
  57.3% (133)
 • Không quan tâm chủ đề này
  2.2% (5)
Bình chọn: 232