18:13 12 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Theo bạn, tranh chấp trên Biển Đông nên được giải quyết như thế nào?

 • Đường lối ngoại giao hòa bình
  26.6% (63)
 • Đối thoại cấp cao
  5.5% (13)
 • Can thiệp 3 bên
  8.0% (19)
 • Tòa án quốc tế
  57.8% (137)
 • Không quan tâm chủ đề này
  2.1% (5)
Bình chọn: 237