Widgets Magazine
Bình chọn

Theo bạn, tranh chấp trên Biển Đông nên được giải quyết như thế nào?

 • Đường lối ngoại giao hòa bình
  27.5% (47)
 • Đối thoại cấp cap
  5.8% (10)
 • Can thiệp 3 bên
  9.4% (16)
 • Tòa án quốc tế
  54.4% (93)
 • Không quan tâm chủ đề này
  2.9% (5)
Bình chọn: 171