17:06 08 Tháng Mười Hai 2019
Bình chọn

Theo bạn, Việt Nam sẽ thắng đề cử nào trong 6 hạng mục Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2019?

 • Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới
  7.4% (2)
 • Điểm đến hàng đầu thế giới
  14.8% (4)
 • Hội đồng du lịch hàng đầu thế giới cho Tổng cục Du lịch
  0% (0)
 • Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới- Hà Nội
  3.7% (1)
 • Điểm du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới
  44.5% (12)
 • Điểm đến Thành phố văn hóa hàng đầu thế giới- Hội An
  29.6% (8)
Bình chọn: 27