Widgets Magazine
Bình chọn

Theo bạn, Việt Nam sẽ thắng đề cử nào trong 6 hạng mục Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2019?

 • Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới
  7.7% (2)
 • Điểm đến hàng đầu thế giới
  15.4% (4)
 • Hội đồng du lịch hàng đầu thế giới cho Tổng cục Du lịch
  0% (0)
 • Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới- Hà Nội
  3.8% (1)
 • Điểm du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới
  42.3% (11)
 • Điểm đến Thành phố văn hóa hàng đầu thế giới- Hội An
  30.8% (8)
Bình chọn: 26