01:53 04 Tháng Sáu 2020
Bình chọn

Theo bạn, Việt Nam sẽ thắng đề cử nào trong 6 hạng mục Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2019?

 • Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới
  10.0% (3)
 • Điểm đến hàng đầu thế giới
  16.7% (5)
 • Hội đồng du lịch hàng đầu thế giới cho Tổng cục Du lịch
  0% (0)
 • Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới- Hà Nội
  3.3% (1)
 • Điểm du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới
  43.3% (13)
 • Điểm đến Thành phố văn hóa hàng đầu thế giới- Hội An
  26.7% (8)
Bình chọn: 30