10:06 26 Tháng Một 2020
Bình chọn

Bạn nghĩ như thế nào về khả năng tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung ASEAN-Nga?

  • Tôi ủng hộ ý tưởng này vì sẽ giúp tăng cường an ninh cho tất cả các quốc gia tham dự
    87.7% (64)
  • Nên hạn chế các cuộc tập trận song phương giữa ASEAN với Nga
    1.4% (1)
  • Tốt hơn hết là giới hạn tập trận trong nội bộ khối ASEAN
    6.8% (5)
  • Không quan tâm chủ đề này
    4.1% (3)
Bình chọn: 73