13:19 21 Tháng Một 2021
Bình chọn

Theo bạn, ai là doanh nhân Việt Nam thành công nhất năm 2019 vừa qua?

 • Trịnh Văn Quyết
  6.5% (11)
 • Nguyễn Đăng Quang
  4.1% (7)
 • Hồ Hùng Anh
  1.8% (3)
 • Trần Bá Dương
  5.3% (9)
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  19.5% (33)
 • Đoàn Nguyên Đức
  4.7% (8)
 • Phạm Nhật Vượng
  49.2% (83)
 • Nguyễn Đức Tài
  1.8% (3)
 • Trương Gia Bình
  4.1% (7)
 • Trần Đình Long
  3.0% (5)
Bình chọn: 127