07:10 06 Tháng Tư 2020
Bình chọn

Theo bạn, ai là doanh nhân Việt Nam thành công nhất năm 2019 vừa qua?

 • Trịnh Văn Quyết
  6.8% (11)
 • Nguyễn Đăng Quang
  4.3% (7)
 • Hồ Hùng Anh
  1.9% (3)
 • Trần Bá Dương
  5.6% (9)
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  19.9% (32)
 • Đoàn Nguyên Đức
  5.0% (8)
 • Phạm Nhật Vượng
  47.2% (76)
 • Nguyễn Đức Tài
  1.9% (3)
 • Trương Gia Bình
  4.3% (7)
 • Trần Đình Long
  3.1% (5)
Bình chọn: 119