07:29 04 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Theo bạn, ai là doanh nhân Việt Nam thành công nhất năm 2019 vừa qua?

 • Trịnh Văn Quyết
  6.7% (11)
 • Nguyễn Đăng Quang
  4.3% (7)
 • Hồ Hùng Anh
  1.8% (3)
 • Trần Bá Dương
  5.5% (9)
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  19.6% (32)
 • Đoàn Nguyên Đức
  4.9% (8)
 • Phạm Nhật Vượng
  48.0% (78)
 • Nguyễn Đức Tài
  1.8% (3)
 • Trương Gia Bình
  4.3% (7)
 • Trần Đình Long
  3.1% (5)
Bình chọn: 121