09:41 19 Tháng Sáu 2021
Bình chọn

Bạn nghĩ gì về chuyện ăn thịt chó mèo?

 • Tôi có ăn thịt chó
  13.9% (52)
 • Tôi có ăn thịt mèo
  0.5% (2)
 • Tôi ăn cả 2 loại thịt trên
  23.7% (89)
 • Quyết không ăn thịt chó mèo vì chúng là bạn của con người
  48.0% (180)
 • Tôi không quan tâm đến chủ đề này
  13.9% (52)
Bình chọn: 375