23:30 24 Tháng Một 2021
Bình chọn

Bạn nghĩ gì về chuyện ăn thịt chó mèo?

 • Tôi có ăn thịt chó
  13.8% (51)
 • Tôi có ăn thịt mèo
  0.5% (2)
 • Tôi ăn cả 2 loại thịt trên
  23.8% (88)
 • Quyết không ăn thịt chó mèo vì chúng là bạn của con người
  47.8% (176)
 • Tôi không quan tâm đến chủ đề này
  14.1% (52)
Bình chọn: 369