03:09 04 Tháng Sáu 2020
Bình chọn

Bạn nghĩ gì về chuyện ăn thịt chó mèo?

 • Tôi có ăn thịt chó
  12.9% (44)
 • Tôi có ăn thịt mèo
  0.6% (2)
 • Tôi ăn cả 2 loại thịt trên
  24.9% (85)
 • Quyết không ăn thịt chó mèo vì chúng là bạn của con người
  46.4% (159)
 • Tôi không quan tâm đến chủ đề này
  15.2% (52)
Bình chọn: 342