01:52 10 Tháng Tám 2020
Bình chọn

Theo bạn, leo thang căng thẳng xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ dẫn đến điều gì?

 • Đụng độ quân sự trực tiếp trên quy mô lớn
  12.1% (11)
 • Giá dầu tăng
  15.4% (14)
 • Căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông
  36.2% (33)
 • Khủng hoảng kinh tế
  8.8% (8)
 • Mỹ sẽ rút toàn bộ quân lính khỏi khu vực
  9.9% (9)
 • Tăng cường đàm phán và giảm căng thẳng
  13.2% (12)
 • Tôi không quan tâm đến chủ đề này
  4.4% (4)
Bình chọn: 91