04:33 26 Tháng Một 2021
Bình chọn

Theo bạn, dịch coronavirus có tác động tiêu cực đến nền kinh tế?

 • Chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc
  3.1% (11)
 • Ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế cả châu Á
  6.2% (22)
 • Toàn bộ nền kinh tế thế giới đều chịu tác động
  88.8% (315)
 • Chẳng ảnh hưởng gì tiêu cực đến nền kinh tế cả
  1.1% (4)
 • Không quan tâm chủ đề này
  0.8% (3)
Bình chọn: 355