06:32 02 Tháng Sáu 2020
Bình chọn

Theo bạn, dịch coronavirus có tác động tiêu cực đến nền kinh tế?

 • Chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc
  3.2% (11)
 • Ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế cả châu Á
  6.4% (22)
 • Toàn bộ nền kinh tế thế giới đều chịu tác động
  88.3% (302)
 • Chẳng ảnh hưởng gì tiêu cực đến nền kinh tế cả
  1.2% (4)
 • Không quan tâm chủ đề này
  0.9% (3)
Bình chọn: 342