06:58 02 Tháng Sáu 2020
Bình chọn

Bạn nghĩ gì về chuyện làm việc từ xa ở nhà qua mạng?

 • Điều này làm giảm hiệu suất công việc
  10.6% (11)
 • Đây là điều kiện tối quan trọng trong thời gian dịch bệnh
  63.5% (66)
 • Tôi thấy thuận tiện hơn khi làm việc từ nhà
  14.4% (15)
 • Tôi vẫn luôn làm việc ở nhà xưa giờ
  6.7% (7)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  4.8% (5)
Bình chọn: 104