04:41 26 Tháng Một 2021
Bình chọn

Bạn nghĩ gì về chuyện làm việc từ xa ở nhà qua mạng?

 • Điều này làm giảm hiệu suất công việc
  11.0% (12)
 • Đây là điều kiện tối quan trọng trong thời gian dịch bệnh
  64.2% (70)
 • Tôi thấy thuận tiện hơn khi làm việc từ nhà
  13.8% (15)
 • Tôi vẫn luôn làm việc ở nhà xưa giờ
  6.4% (7)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  4.6% (5)
Bình chọn: 109