03:51 26 Tháng Mười Một 2020
Bình chọn

Sau khi bỏ toàn bộ chế độ cách ly xã hội vì đại dịch Covid-19: Bạn muốn đi du lịch ở đâu nhất?

 • Trong nước (Việt Nam)
  40.8% (80)
 • Đi nước ngoài
  15.3% (30)
 • Tôi chẳng đi đâu cả
  26.0% (51)
 • Không quan tâm chủ đề này
  17.9% (35)
Bình chọn: 196