20:19 28 Tháng Năm 2020
Bình chọn

Sau khi bỏ toàn bộ chế độ cách ly xã hội vì đại dịch Covid-19: Bạn muốn đi du lịch ở đâu nhất?

 • Trong nước (Việt Nam)
  40.2% (74)
 • Đi nước ngoài
  14.7% (27)
 • Tôi chẳng đi đâu cả
  26.6% (49)
 • Không quan tâm chủ đề này
  18.5% (34)
Bình chọn: 184