23:14 08 Tháng Năm 2021
Bình chọn

Bạn nghĩ gì về học trực tuyến?

  • Đây là biện pháp cần thiết thời dịch bệnh Covid-19
    34.1% (30)
  • Tích cực, học online mang lại nhiều cơ hội phát triển
    6.8% (6)
  • Tiêu cực, học trực tuyến khiến trình độ học vấn giảm đi
    59.1% (52)
Bình chọn: 88