22:58 08 Tháng Năm 2021
Bình chọn

Theo bạn, có cần áp dụng quy tắc ứng xử đặc biệt (không nói tục, ăn mặc lịch sự) ở các khu trung tâm những thành phố lớn?

  • Có: Điều này rất cần thiết
    82.3% (121)
  • Không: Vô ích, chẳng mấy người sẽ tuân thủ quy tắc ứng xử văn minh
    13.6% (20)
  • Không quan tâm chủ đề này
    4.1% (6)
Bình chọn: 147