22:28 08 Tháng Năm 2021
Bình chọn

Theo bạn, kịch bản nào có khả năng xảy ra nhất sau cuộc bầu cử ở Mỹ?

 • Người thua cuộc thừa nhận thất bại
  15.2% (30)
 • Khởi đầu kiện cáo vi phạm trong bầu cử
  35.8% (71)
 • Kiểm phiếu lại
  22.7% (45)
 • Bạo loạn
  19.2% (38)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  7.1% (14)
Bình chọn: 198