14:34 18 Tháng Chín 2021
Bình chọn

Mạng xã hội nào bạn sử dụng nhiều nhất?

 • Facebook
  22.3% (238)
 • Zalo
  14.9% (159)
 • Youtube
  23.1% (246)
 • Tiktok
  34.1% (363)
 • Instagram
  1.9% (20)
 • Lotus
  1.0% (11)
 • Gapo
  0.5% (5)
 • Twitter
  2.2% (23)
Bình chọn: 882