00:23 09 Tháng Năm 2021
Bình chọn

Bạn suy đoán tình hình Myanmar sẽ diễn biến như thế nào?

 • Quân đội vẫn là phe kiểm soát quyền lực
  54.7% (104)
 • Chính quyền cũ quay lại nắm quyền
  7.4% (14)
 • Sớm có bầu cử thế hệ lãnh đạo mới
  33.2% (63)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  4.7% (9)
Bình chọn: 190