15:43 18 Tháng Chín 2021
Bình chọn

Bạn suy đoán tình hình Myanmar sẽ diễn biến như thế nào?

 • Quân đội vẫn là phe kiểm soát quyền lực
  57.0% (118)
 • Chính quyền cũ quay lại nắm quyền
  6.8% (14)
 • Sớm có bầu cử thế hệ lãnh đạo mới
  31.9% (66)
 • Tôi không quan tâm chủ đề này
  4.3% (9)
Bình chọn: 207