23:37 08 Tháng Năm 2021
Bình chọn

Bạn nghĩ gì về việc Việt Nam thí điểm dịch vụ Mobile Money?

  • Tốt, Mobile Money rất triển vọng
    47.9% (55)
  • Tôi vẫn thích dùng tiền mặt
    33.0% (38)
  • Tôi không quan tâm đề tài này
    19.1% (22)
Bình chọn: 115