14:50 18 Tháng Chín 2021
Bình chọn

Bạn nghĩ gì về việc Việt Nam thí điểm dịch vụ Mobile Money?

  • Tốt, Mobile Money rất triển vọng
    48.2% (56)
  • Tôi vẫn thích dùng tiền mặt
    32.8% (38)
  • Tôi không quan tâm đề tài này
    19.0% (22)
Bình chọn: 116