14:57 18 Tháng Chín 2021
Bình chọn

Pha phạm lỗi như trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng nên xử phạt thế nào?

  • Xử nghiêm. Vi phạm quá nghiêm trọng trong bóng đá
    75.3% (82)
  • Theo luật, cũng chỉ là lỗi thông thường trong bóng đá
    12.8% (14)
  • Tôi không quan tâm chủ đề này
    11.9% (13)
Bình chọn: 109