23:40 08 Tháng Năm 2021
Bình chọn

Pha phạm lỗi như trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng nên xử phạt thế nào?

  • Xử nghiêm. Vi phạm quá nghiêm trọng trong bóng đá
    75.2% (79)
  • Theo luật, cũng chỉ là lỗi thông thường trong bóng đá
    12.4% (13)
  • Tôi không quan tâm chủ đề này
    12.4% (13)
Bình chọn: 105