00:27 19 Tháng Sáu 2021
Bình chọn

Bạn đánh giá gì về tiền ảo?

 • Tích cực
  6.3% (13)
 • Tiêu cực
  36.2% (75)
 • Thận trọng với tiền ảo
  34.3% (71)
 • Không hiểu biết lắm về tiền ảo
  17.9% (37)
 • Tiền ảo là cả tương lai nền tài chính
  5.3% (11)
Bình chọn: 207