02:28 29 Tháng Chín 2021
Bình chọn

Bạn đánh giá gì về tiền ảo?

 • Tích cực
  6.3% (16)
 • Tiêu cực
  44.0% (111)
 • Thận trọng với tiền ảo
  30.6% (77)
 • Không hiểu biết lắm về tiền ảo
  14.7% (37)
 • Tiền ảo là cả tương lai nền tài chính
  4.4% (11)
Bình chọn: 252