05:52 18 Tháng Chín 2021
Bình chọn

Bạn nghĩ, khủng hoảng ở Cuba nên giải quyết thế nào?

 • Tăng cường hỗ trợ xã hội
  79.5% (274)
 • Bầu ra lãnh đạo mới
  4.9% (17)
 • Cho phép bên thứ ba can thiệp
  2.6% (9)
 • Ngăn chặn biểu tình
  11.0% (38)
 • Không quan tâm chủ đề này
  2.0% (7)
Bình chọn: 345