04:31 19 Tháng Sáu 2021
Thế giới
URL rút ngắn
02
Theo dõi Sputnik trên

Chính quyền nước Cộng hòa Nhân dân tự tuyên bố Donetsk (DNI) ngừng việc trao đổi tù nhân với Kiev cho đến khi giải quyết được vấn đề lập các nhóm phụ trong nhóm liên lạc.

Đây là tuyên bố của ông Dennis Pushilin — phái viên DNI trong nhóm liên lạc.

Ông Pushilin lưu ý rằng trong nhóm biện pháp để thực hiện Thỏa thuận Minsk có mục cần lập ra bốn nhóm phụ. "Có bốn nhóm phụ cần lập ra về các vấn đề: phục hồi kinh tế, hỗ trợ nhân đạo người tị nạn, cải cách hiến pháp và bầu cử, an ninh," — đặc phái viên cho biết.

Ông cũng cho rằng Nhóm công tác về hỗ trợ nhân đạo có thể giải quyết vấn đề trao đổi tù nhân. "Trong khuôn khổ nhóm này cần loại bỏ bất đồng về số lượng và thứ tự trao đổi những người bị bắt giữ", — ông Pushilin cho biết.

Từ khóa:
Sự kiện tại Ukraina