03:59 24 Tháng Chín 2021
Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Cuộc bầu cử những người đứng đầu thành phố và các khu vực của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng Mười.

 “Ngày mười tám tháng Mười sẽ tiến hành bầu chọn những người đứng đầu các thành phố và khu vực. Tính khả thi của việc bầu trong cùng ngày này đại biểu của các huyện, các thành phố, thị trấn, thị xã và các hội đồng nông thôn sẽ được xác định cùng việc tính đến đặc điểm khuôn khổ pháp lý của nước Cộng hòa, khả năng tài chính và nguyện vọng của người dân”,- Cơ quan tin tức Donetsk đăng nội dung tuyên bố của người đứng đầu nước cộng hòa, ông Alexandr Zakharchenko.

Lãnh đạo DPR cũng lưu ý rằng nước cộng hòa sẵn sàng thương lượng trong khuôn khổ của nhóm tiếp xúc  việc giám sát của Văn phòng các thể chế dân chủ và nhân quyền (ODIHR) tại các cuộc bầu cử chính quyền địa phương.

“Nhằm thực hiện  tổng hợp các biện pháp, cuộc bầu cử địa phương  ngày 18 tháng Mười ở DPR sẽ được tiến hành theo các tiêu chuẩn tương ứng của OSCE dưới sự giám sát của ODIHR thuộc OSCE và các tổ chức quốc tế khác. Chúng tôi sẵn sàng thỏa thuận trong khuôn khổ nhóm tiếp xúc về trình tự giám sát và công việc của các quan sát viên”,- ông Zakharchenko tuyên bố.

Từ khóa:
Alexander Zakharchenko