13:05 14 Tháng Tám 2020
Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Ở Ukraina đã bắt đầu cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Cư dân sẽ lựa chọn người đứng đầu các trung tâm khu vực, cũng như đại biểu Hội đồng tỉnh và thành phố.

Việc bỏ phiếu tổ chức trên khắp đất nước, ngoại trừ các nước Cộng hòa tự tuyên bố độc lập Donetsk và Lugansk.

Bầu cử được tiến hành theo luật mới. Theo đó, mỗi ghế trong Hội đồng thành phố dự trù chỉ dành cho đảng nào vượt qua được ngưỡng 5% phiếu bầu (qui định trước là 3%).

Từ khóa:
Sự kiện tại Ukraina