12:52 13 Tháng Tám 2020
Thế giới
URL rút ngắn
11
Theo dõi Sputnik trên

Trong vòng 30 ngày Ukraine sẽ chấm dứt hoàn toàn liên hệ thương mại với Crưm, người đứng đầu chính phủ Yatsenyuk tuyên bố. Theo lời ông, trường hợp ngoại lệ sẽ là đồ dùng cá nhân của công dân, thực phẩm có giá trị xã hội và hỗ trợ nhân đạo.

"Nội các đã hoàn toàn ngừng giao hàng cho Crưm. Sau 30 ngày, quyết định của nội các sẽ có hiệu lực, trong đó nghiêm cấm tất cả việc giao hàng từ Crưm cho Ukraine và ngược lại, với ngoại trừ đồ dùng cá nhân của công dân, cung cấp hàng hóa quan trọng về mặt xã hội và hỗ trợ nhân đạo." – các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, dẫn tuyên bố của thủ tướng Yatsenyuk tại phiên họp chính phủ.

Theo ông Yatsenyuk, việc cấp điện cho Crưm  sẽ chỉ được khôi phục bằng quyết định của Hội đồng Quốc gia về An ninh và Quốc phòng.

Từ khóa:
Arseniy Yatsenyuk, Ukraina, Crưm