19:13 25 Tháng Mười Một 2020
Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Tuần san châm biếm Pháp Charlie Hebdo sẽ tăng gấp đôi phiên bản kỷ niệm tròn năm cuộc tấn công vào tòa soạn, The Guardian cho biết. Ngày 6 tháng 1, tạp chí sẽ được bán ra khoảng một triệu bản.

Số này gồm 32 trang sẽ in tranh của các nhà biếm họa đã chết trong cuộc tấn công vào tòa soạn ngày 7 tháng 1 năm 2015, cũng như các nhân viên hiện tại của tạp chí.

Tòa soạn khẳng định rằng họ nhận được những đơn hàng lớn đặt mua đặc san từ nước ngoài, đặc biệt là từ Đức.

Từ khóa:
Charlie Hebdo, Pháp