Thế giới
URL rút ngắn
20
Theo dõi Sputnik trên

Chủ tịch Cuba Raul Castro trong cuộc mit-tinh tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro đã kêu gọi toàn dân Cuba tiếp tục phấn đấu xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Ông cam đoan rằng chính hệ thống xã hội chủ nghĩa sẽ đảm bảo nền độc lập của Cuba.

«Fidel bất khả chiến bại đang truyền cảm hứng bằng tấm gương của chính mình, cho thấy rằng, đúng, chúng ta đã và đang làm, chúng ta có thể làm được!… Chúng ta có thể vượt qua bất kỳ cản trở, đe dọa hoặc điều kiện bất lợi, để với ý chí kiên cường của toàn dân phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba, cũng chính là giữ vững nền độc lập và chủ quyền của Tổ quốc", — ông nhấn mạnh.
 

"Trước di hài của Fidel, trên quảng trường Antonio Maceo, tại thành phố anh hùng Santiago de Cuba, chúng ta thề bảo vệ Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội!… Fidel, Fidel muôn năm, tới chiến thắng!", — ông Raul Castro kết thúc bài phát biểu.

Tin bài liên quan:

Có đúng là ông Fidel Castro đã gửi ếch đến Việt Nam?
Hoa Kỳ từng dùng Fidel Castro để chống Liên Xô?
Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ tang ông Fidel Castro
Từ khóa:
Raul Castro, Cuba