00:47 06 Tháng Tám 2021
Thế giới
URL rút ngắn
91
Theo dõi Sputnik trên

Tại Paris đã bắt đầu quy trình phỏng vấn quốc tế đặc biệt để bầu chọn tân Tổng Giám đốc UNESCO. Ông Phạm Sanh Châu ứng viên Việt Nam là người thứ 6 bước vào сuộc thi lúc 9:30 ngày thứ Năm 27 tháng Tư 2017.

Có 9 ứng viên cho chức vụ Tổng Giám đốc UNESCO. Ứng viên sẽ có bài thuyết trình riêng, sau đó trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (hai ngôn ngữ làm việc của Ban thư ký UNESCO), mỗi câu trả lời không được dài quá 5 phút.

Cuộc phỏng vấn mỗi ứng viên kéo dài 90 phút sẽ được truyền trực tiếp qua website của tổ chức cho tất cả nhân viên văn phòng UNESCO và 193 Uỷ ban Quốc gia UNESCO trên toàn thế giới theo dõi.

Tháng 11-2017, danh tính ứng viên mà Hội đồng Chấp hành chọn sẽ được thông báo với Đại Hội đồng để xem xét và bỏ phiếu kín bầu người thắng cử chính thức.

Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc UNESCO gồm 4 năm, mỗi vị Tổng Giám đốc chỉ được bầu tối đa 2 nhiệm kỳ.

Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất của UNESCO, quản lý ngân sách 676 triệu USD, 2.500 nhân sự thuộc 200 quốc tịch và gần 70 văn phòng và trung tâm thuộc UNESCO.

Hôm nay, đại diện nhóm các nước Đông Âu là người đầu tiên đặt câu hỏi cho ứng viên Việt Nam, tiếp theo là các nước thuộc nhóm Mỹ La tinh, Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Đông và Tây Âu. 

Ông Phạm Sanh Châu là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử bước vào một cuộc thi phạm vi toàn cầu để tranh chức vụ cao nhất của tổ chức uy tín UNESCO.

Sputnik Việt Nam tin tưởng và cầu chúc thắng lợi cho ông Phạm Sanh Châu trong cuộc thi đặc biệt này!

 

Từ khóa:
UNESCO, Phạm Sanh Châu, Việt Nam