06:49 13 Tháng Tám 2020
Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

BERLIN (Sputnik) – Dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” được hình thành nhằm đa dạng hóa đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt, đây là tuyên bố của ông Peter Altmayer, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức tại Hội nghị của Ủy ban phía Đông nền kinh tế Đức (OAOEV).

"Dự án này không thể thay thế hoàn toàn quá trình trung chuyển khí đốt qua Ukraina và cũng không nên làm việc đó, nó chỉ giúp đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng", ông giải thích.

Người đứng đầu Bộ Kinh tế lưu ý rằng hệ thống đường ống vận chuyển khí đốt của Kiev cần được hiện đại hóa, còn việc vận chuyển nhiên liệu xanh sau năm 2019  còn phải được bàn bạc thống nhất.

Theo ông, vấn đề này đã được thảo luận với các nhà chức trách Nga và Ukraina, và họ bày tỏ sẵn sàng đàm phán với sự tham gia của Ủy ban châu Âu "nhằm mục đích đạt tới thỏa thuận".

Từ khóa:
Dòng chảy phương Bắc-2, Đức