17:51 25 Tháng Chín 2020
Thế giới
URL rút ngắn
01
Theo dõi Sputnik trên

"Kiểm soát biên giới nội bộ sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 lúc 12 giờ và kết thúc vào thứ Ba, ngày 17 tháng 7 lúc 12.00" — tuyên bố nêu rõ.

Chính phủ Phần Lan cho biết, mục đích biện pháp này là theo dõi sự tuân thủ của công dân nước ngoài đến Phần Lan hoặc rời khỏi đất nước, cũng như xác định những nhân vật có thể gây nguy cơ đe dọa.

Từ khóa:
Phần Lan