01:19 22 Tháng Chín 2021
Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Moskva, (Sputik) - Tiểu hành tinh lớn EA2 sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách nhỏ hơn so với Mặt trăng. Điều này được chứng minh bằng dữ liệu trên trang web của NASA.

Vật thể sẽ có thể bay qua Trái đất ở khoảng cách gần nhất 305 nghìn km vào ngày 22 tháng 3. Khoảng cách này thấp hơn gần 80 nghìn km so với khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.

Từ khóa:
Hoa Kỳ, NASA, vũ trụ, tiểu hành tinh, Trái đất