05:38 24 Tháng Mười 2020
Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Đại hội Công đoàn Anh (TUC) và Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) đã kêu gọi Thủ tướng Anh Teresa May thay đổi cách tiếp cận thực hiện Brexit, vì "đất nước đang trên bờ vực khẩn cấp".

Thông điệp tương ứng có chữ ký của những người đứng đầu TUC và CBI, Frances O'Gradi và Caroline Fairbourne.

"Đất nước đang trên bờ vực khẩn cấp. Các quyết định gần đây chỉ làm tăng nguy cơ. Các công ty và cộng đồng của Anh chưa sẵn sàng cho kết quả này. Các thế hệ tiếp theo sẽ cảm nhận hậu quả cú đánh vào nền kinh tế của chúng ta" — thông điệp viết.

Các tổ chức khuyến nghị Thủ tướng Teresa May thực hiện các bước để bảo vệ công ăn việc làm, quyền lợi và phương tiện sinh kế của người dân.

Trước đó, trang web của chính phủ Anh đã ngừng hoạt động vì trục trặc kỹ thuật, khi hàng ngàn người sử dụng đã cố gắng ký bản kiến nghị bãi bỏ Brexit.

Từ khóa:
Brexit, Theresa May, Anh