22:01 22 Tháng Chín 2020
Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Trước khi thảo luận về vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Norman, cần đợi cho đến khi Kiev hình thành được cách tiếp cận tình hình ở Donbass. Điều này đã được tuyên bố bởi ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga.

“Những vấn đề này đang được xem xét. Đồng thời, một cuộc gặp như vậy đòi hỏi phải chuẩn bị và cần phải hoàn thành tất cả các quy trình gắn với đến việc thành lập đội ngũ có liên quan ở Ukraina” - ông Peskov nói.

Ông lưu ý rằng hiện tại, cần phải kiên nhẫn, đợi cho đến khi các phương pháp tiếp cận của phía Ukraina được xây dựng, Sputnik cho biết.

“Khi đó chúng ta sẽ hiểu, phía Ukraina sẵn sàng đến mức nào trong việc tuân theo thỏa thuận Minsk, mà Putin, Merkel và Macron đã nói về sự không thể thay thế trong định dạng ba bên” - ông Peskov nói thêm.

Như ông Peskov nhấn mạnh, sau đó, vấn để về Hội nghị thượng đỉnh Norman có thể đưa vào chương trình nghị sự.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, Moskva không phản đối việc tham gia hội nghị thượng đỉnh và bản thân quy trình Norman không có sự thay thế nào.

“Tất nhiên, không ai ủng hộ một cuộc gặp chỉ để mà gặp nhau, cần phải thực hiện công việc nhất định ở nhà, cũng như công việc liên quan đến sự hình thành và ý thức hệ của ban lãnh đạo chính trị ở Ukraina” - ông Peskov kết luận.

 

Từ khóa:
Ukraina, Nga, Donbass, Dmitry Peskov