Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Người đứng đầu bộ phận hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ Nga, Piotr Popov, tuyên bố rằng phía Nga đã sẵn sàng tăng cường đội ngũ những người gìn giữ hòa bình trong các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi luôn có đội ngũ những người gìn giữ hòa bình thuộc danh sách dự bị, thông tin về điều này có sẵn tại ban thư ký của Liên Hợp Quốc, khoảng 20-25 người cụ thể sẵn sàng di chuyển đến nơi phục vụ bất cứ lúc nào, với tất cả các chứng chỉ cần thiết”, - ông nói.

Đồng thời, ông lưu ý rằng LHQ không sử dụng nguồn dự trữ này dưới nhiều lý do khác nhau. Cụ thể, theo ông, tổ chức này tuyên bố rằng "cần những ngành nghề cụ thể mà 25 người này không đáp ứng được".

Như ông Popov giải thích thêm, hiện tại 36 nhân viên Bộ Nội vụ Nga đang làm việc trong sáu sứ mệnh của Liên Hợp Quốc.

Từ khóa:
LHQ, Nga