05:32 27 Tháng Mười 2020
Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

GENEVA (Sputnik) - Ngày 18 tháng 2 Ủy ban quân sự chung về Libya khôi phục hoạt động tại Geneva, tiến trình đàm phán chính trị dự kiến bắt đầu diễn ra ngày 26 tháng 2. Thông tin trên được cơ quan báo chí của Văn phòng LHQ tại Geneva phổ biến hôm thứ hai.

“Ủy ban quân sự chung giữa các bên Libya ngày 18 tháng 2 sẽ khôi phục hoạt động gặp gỡ tại Geneva dưới sự bảo trợ của LHQ. Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Libya hy vọng rằng tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc, mang tính xây dựng của các bên tham gia sẽ tạo ra một diễn đàn chính trị bao gồm đầy đủ các bên Libya, dự kiến khởi động vào ngày 26 tháng 2”, thông báo nêu rõ.

LHQ trông đợi tất cả các bên xung đột sẽ tích cực hưởng ứng đề xuất về tiến trình đối thoại chính trị này.