09:59 21 Tháng Mười 2020
Thế giới
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

Moskva (Sputnik) - Phương Tây, với mục tiêu gây bất ổn tình hình ở Nga, đang tạo ra một mạng lưới rộng lớn các cấu trúc phi chính phủ trên lãnh thổ Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho biết.

Bất ổn tình hình ở Nga

Theo ông Patrushev, sự chú ý của các chiến lược gia chính trị phương Tây từ lâu đã tập trung vào Nga. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Quốc tế, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ, cũng như các tổ chức phi chính phủ hàng đầu của Mỹ và quốc tế điều phối các hoạt động phá hoại ở Nga, ông nói.

Thành viên của Hội đồng an ninh cảnh báo các nỗ lực gây mất ổn định nội bộ Nga cần được đặc biệt đề phòng trong cuộc bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp. Điều này sẽ được thực hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận, bao gồm cả tại các địa phương. Thông qua họ, họ sẽ kích động tính dân tộc và ly khai khỏi Nga .

"Mục tiêu chính là chia rẽ xã hội Nga, áp đặt các giá trị và mô hình phát triển có lợi cho phương Tây, để có thể thao túng ý thức cộng đồng", - ông Patrushev kết luận.

Phương Tây tích cực sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông do họ kiểm soát để làm mất uy tín giới lãnh đạo Nga.

"Trong các tài liệu chiến lược của mình, phương Tây (chủ yếu là Hoa Kỳ và NATO) chỉ định Nga là kẻ thù, và do đó, họ cố xây dựng hình ảnh nước Nga như một mối đe dọa an ninh, như một quốc gia không tuân thủ các nguyên tắc luật pháp quốc tế và tiêu chuẩn đạo đức", ông Patrushev lưu ý.