01:58 22 Tháng Sáu 2021
Thế giới
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo ý định thực hiện một dự án nhằm "củng cố quan hệ" với người dân Venezuela, bao gồm cả lớp người trẻ tuổi. Điều này được nêu trong yêu cầu cung cấp thông tin mà RT được biết.

Cụ thể, các chương trình được đề cập đến cần hướng tới sự phát triển "các giá trị chung" và đóng góp vào "quá trình chuyển biến dân chủ".

"Phòng phụ trách các vấn đề Venezuela của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp nhận đơn đăng ký các chương trình trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa và giáo dục nhằm hỗ trợ các sáng kiến dân chủ và mở rộng cơ hội kinh tế ở Venezuela, nêu bật các giá trị chung, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương", - tài liệu cho biết.

Theo lưu ý của BNG Hoa Kỳ, chương trình cũng đặc biệt chú ý đến việc thực hiện các dự án văn hóa (hội thảo về kỹ năng viết và gaming), hỗ trợ tự do ngôn luận và tự thể hiện bản thân, giáo dục trong lĩnh vực "tự ý thức quyền công dân", tăng cường các phương tiện truyền thông độc lập "thông qua việc tăng cường hiểu biết về truyền thông" và thúc đẩy quyền con người.

Hiện tại, ban tổ chức chương trình đang chờ các bên liên quan đăng ký đề xuất trong những lĩnh vực được nêu.

Các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội dân sự, các trung tâm phân tích và cơ sở và giáo dục, cũng như các cá nhân, đều có thể gửi ý tưởng của nình cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Dự kiến các đơn vị tham gia dự án trong tương lai sẽ được phân bổ tới mười khoản tài trợ trị giá từ 10 nghìn đến 100 nghìn USD. Tổng số tiền tài trợ là 500 nghìn USD.