06:14 19 Tháng Chín 2021
Thế giới
URL rút ngắn
43
Theo dõi Sputnik trên

MATXCƠVA (Sputnik) – Ông Trịnh Vân Niên (Zheng Yunnian) Chủ nhiệm khoa của Viện Nghiên cứu Trung Quốc đương đại nêu ý kiến về những bài học chính mà Bắc Kinh rút ra được từ sự sụp đổ của Liên Xô. Luận điểm của ông do CGTN trích dẫn.

Trung Quốc thấy bài học gì từ Liên Xô?

«Cần xác định rõ rằng địa hạt cạnh tranh hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không thuộc lĩnh vực tranh chấp lãnh thổ như trước đây, mà là trong lĩnh vực công nghệ cao», - nhà khoa học nhấn mạnh.

Ông Trịnh lưu ý rằng Bắc Kinh vẫn đang tụt hậu so với Washington trong việc tạo ra những ứng nghiệm công nghệ tiên phong độc đáo, và khoảng cách này cần được khắc phục. Để tiến hoá từ «Lắp ráp tại Trung Quốc» thành «Sáng chế tại Trung Quốc», cần trở thành đất nước cởi mở và chú ý tính đến nhu cầu thị trường.

Bi kịch của Liên Xô bao hàm ở chỗ đất nước rộng lớn này sở hữu nhiều phát minh cải tiến kỹ thuật, nhưng lại không cho phép cơ chế thị trường hoạt động trong nền kinh tế quốc dân. Tính toán sai của Gorbachev đã đóng vai trò nhất định trong sự sụp đổ của Liên Xô, nhưng nguyên nhân cơ bản của sự kiện này là do mô hình phát triển khép kín định hướng vào thị trường nội địa, - chuyên gia Trung Quốc tin chắc như vậy.

Ông Trịnh kết luận: «Trung Quốc cần rút ra bài học của Liên Xô và tuân thủ hai nguyên tắc: ứng nghiệm cởi mở và định hướng thị trường».