12:18 24 Tháng Bảy 2021
© Sputnik

Ngày 11 tháng 4 được kỷ niệm trên toàn thế giới như một dấu mốc đáng nhớ - Ngày Quốc tế Giải phóng tù nhân của các trại tập trung phát-xít.

Mốc kỷ niệm này được lập ra để tưởng nhớ cuộc nổi dậy quốc tế của các tù nhân trong trại tập trung Buchenwald, sự kiện diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 1945.

Nhiều video hơn