11:00 19 Tháng Năm 2021
© Sputnik

Tròn 75 năm trước, vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, đã ký kết Đạo luật cuối cùng về sự đầu hàng vô điều kiện của Đức và các lực lượng vũ trang của nước này.

Thay mặt Bộ Tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Đức ký vào văn kiện này là Keitel Von Friedeburg và Stumpf. Đại diện Liên Xô là Nguyên soái Georgy Zhukov, đại diện các Đồng minh là Nguyên soái Không quân Vương quốc Anh Tedder.

Văn kiện này thực sự nghĩa là bước rút của Đức ra khỏi cuộc chiến, có nghĩa vụ bắt buộc phải chấm dứt kháng cự và giao nộp toàn bộ nhân sự làm tù binh.

Nhiều video hơn