00:55 10 Tháng Năm 2021
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
 • Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva

Cuộc tập dượt chung các khối diễu hành bộ binh và cơ giới cho cuộc diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã diễn ra tại thao trường Alabino, ngoại ô Moskva.

Phần lớn những người tham gia diễu binh là các quân nhân có miễn dịch với COVID-19 và không có dấu hiệu lây nhiễm. Trước khi tập luyện, tất cả nhân viên các khối diễu hành và nhân viên tại các doanh trại đã được kiểm tra không nhiễm coronavirus.

Những người tham gia tập luyện diễu binh đều đeo thiết bị bảo vệ cá nhân - găng tay và khẩu trang. Hàng ngày, các quân nhân Lực lượng Hóa học Nga khử trùng khu vực diễn tập và tất cả các phương tiện chuyên chở binh sĩ và thiết bị quân sự.

Cuộc tập dượt diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở ngoại ô Moskva trong bộ ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn