12:41 18 Tháng Chín 2021
Kinh doanh
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

MATXCƠVA (Sputnik) - Hội đồng lập pháp của một quốc gia trên thế giới đã thông qua luật cho phép sử dụng bitcoin như một phương tiện thanh toán hợp pháp.

El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa bitcoin làm phương tiện thanh toán. Theo báo cáo trên trang web của cơ quan lập pháp, 62 trong số 84 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành việc thông qua luật.

"Chúng tôi đã làm điều này", - người đứng đầu hội đồng, nghị sĩ Ernesto Castro, nói trên Twitter sau cuộc bỏ phiếu.
"Luật về Bitcoin đã được chấp thuận bởi số phiếu đa số đủ điều kiện, đó là 62 trên 84!", - ông Bukele viết trên Twitter.

Ngang hàng với đồng đô la

Theo luật đã được thông qua, El Salvador sẽ bắt đầu sử dụng bitcoin làm phương tiện thanh toán cùng với đô la Mỹ. Như tài liệu cho biết, loại trao đổi giữa bitcoin và đồng đô la sẽ do thị trường quyết định, tất cả giá có thể được biểu thị bằng bitcoin và tất cả các loại thuế có thể được thanh toán bằng bitcoin. Theo báo chí đưa tin, luật sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày được đăng tải trên bản tin chính thức của đất nước.

Trước đó, Sputnik đã đăng tải dự báo của các nhà phân tích liên quan đến vai trò của bitcoin trong nền kinh tế.