10:57 24 Tháng Bảy 2021
Súng tự động cá nhân PPSh - 41
© Sputnik

Vũ khí tự động cá nhân phổ biến nhất của Hồng quân trong Thế chiến thứ hai.

Thông tin cụ thể về vũ khí này trong hình đồ họa thông tin (inforgraphic) của Sputnik.

Nhiều thông tin đồ họa hơn