08:01 06 Tháng Năm 2021
Chính trị
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

Việt Nam tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo, phân công nhân sự chủ chốt, tăng cường sự thống nhất, đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị đất nước, phối hợp giữa Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ…

Bộ Chính trị Việt Nam vừa quyết định phân công 4 nhân sự cấp cao gồm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, và Chánh án Toà Tối cao Nguyễn Hòa Bình tham gia Ban Bí thư dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ máy chính trị Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện

Ngày 9/4/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Việt Nam đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuộc họp của Bộ Chính trị hôm nay là nhằm để thảo luận về một số tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Bộ Chính trị thống nhất nhận định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Những thành quả đã đạt được, theo Bộ Chính trị, tạo được những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gương mẫu của lãnh đạo cấp cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhạy bén, kịp thời, có hiệu quả, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng, các giải pháp đề ra đúng và trúng, đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực vừa qua.

Đồng thời, những thành quả ấy được tiếp tục lan toả sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và tạo không khí phấn khởi, khí thế, sự tin tưởng, kỳ vọng trong xã hội.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị xác định, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, khó khăn, thách thức.

Ngoài ra, cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Trong đó, cần tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, chủ động nắm chắc tình hình để xử lý những vấn đề mới phát sinh.

“Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự, tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, quy trình công tác để bảo đảm toàn bộ hệ thống chính trị hoạt động liên tục, thông suốt và hiệu quả”, Bộ Chính trị xác định.

Nhân sự Ban Bí thư gồm những ai?

Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Bộ Chính trị đã phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị gồm đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

 • Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
  Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
  © Ảnh : TTXVN
 • Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
  Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
  © Ảnh : TTXVN
 • Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
  Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
  © Ảnh : TTXVN
 • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
  Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
  © Ảnh : TTXVN
1 / 4
© Ảnh : TTXVN
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Danh sách 11 nhân sự của Ban Bí thư cụ thể như sau:

 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam;
 2. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;
 3. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;
 4. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
 5. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;
 6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
 7. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
 8. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
 9. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 10. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;
 11. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.