Rostov-na-Donu
Nhóm A
20/06 18:00
Nhóm F
23/06 18:00
Nhóm D
26/06 21:00
1/8 chung kết
02/07 21:00