08:16 26 Tháng Bảy 2021
Nga
URL rút ngắn
30
Theo dõi Sputnik trên

Moskva (Sputnik) - Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã thông qua luật cấm bán thiết bị điện tử, như điện thoại thông minh và máy tính, không cài đặt phần mềm do chính phủ Nga quy định.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, luật mới cấm bán ở Nga một số loại hàng hóa kỹ thuật tinh vi nhất định không cài đặt trước phần mềm của Nga.

Danh sách các hàng hóa, phần mềm và quy trình cài đặt như vậy sẽ được xác định bởi chính phủ. Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh trong ghi chú giải thích rằng đây là điện thoại thông minh, máy tính và TV có chức năng TV thông minh.

Luật này sẽ bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Nga, điều này sẽ làm giảm số vụ lạm dụng của các công ty nước ngoài lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các tác giả cho biết.

Hồi tháng 7, cũng các tác giả đã đồng thời đưa ra dự luật áp đặt trách nhiệm hành chính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 vì vi phạm lệnh cấm bán một số loại hàng hóa phức tạp về mặt kỹ thuật không cài đặt trước phần mềm của Nga.