Saint-Peterburg

Sân vận động “Saint-Peterburg”
Nhóm B
Morocco
Iran
15/06 18:00
Nhóm A
Nga
Ai Cập
19/06 21:00
Nhóm E
Brazil
Costa Rica
22/06 15:00
Nhóm D
Nigeria
Argentina
26/06 21:00