Saint-Peterburg
Nhóm D
26/06 21:00
1/8 chung kết
03/07 17:00
1/2 chung kết (bán kết)
10/07 21:00
Trận giành giải ba
14/07 17:00