Widgets Magazine
Saransk
Sân vận động “Đấu trường Mordovia”
Nhóm C
16/06 19:00
Nhóm H
19/06 15:00
Nhóm B
25/06 21:00
Nhóm G
28/06 21:00