09:27 23 Tháng Sáu 2021
Khoa học
URL rút ngắn
Theo
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi về giả thuyết do các nhà khoa học Anh đưa ra, theo đó, mọi sinh vật đều tiến hóa thành dạng có càng giống cua, theo Daily Star.

Thuyết tiến hóa mới

Giả định này dựa trên một bài báo của nhà nghiên cứu Lancelot Borradail, trong đó ông sử dụng từ "carcinization" để mô tả nỗ lực của tự nhiên tạo ra loài cua. Theo nhà khoa học, cua có thể hình rất đẹp. Để đạt được điều này, thiên nhiên đã phải nỗ lực năm lần.

Heather Bracken-Grissom, chuyên gia về động vật biển không xương sống biển, phó giáo sư tại Đại học Quốc tế Florida, cho biết: “Phải có một số lợi thế về mặt tiến hóa mới có thể trở thành một hình dạng giống cua như vậy».

Sự trùng hợp ngẫu nhiên

Trước đó, các nhà khoa học tại Đại học Southampton ở Anh phát hiện ra Trái đất là nơi có thể sinh sống được chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hóa ra các hành tinh có thể sinh sống hiếm hơn nhiều so với những gì trước đây người ta nghĩ.